פרוייקט נתיב תחבורה ציבורית בכביש פעיל ומרכזי בירושלים.
העבודה כוללת סלילת נתיב תחבורה ציבורית, תשתיות תת"ק כגון רמזורים, תאורה, בזק, הוט, חשמל.
שינויים גאומטרים בצמתים, קרצוף ריבוד, שיקום מדרכות קיימות, קירות נקיון, צבע, תמרור וגשרי שילוט.

קבלן מבצע: דור-עד
מזמין העבודה: עיריית ירושלים
היקף הפרוייקט: 12,000,000 ש"ח