ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות שלב א' לשכונה חדשה ביישוב כוכב השחר – מטה בנימין.
העבודות כוללות עבודות חפירה ומילוי, קירות תומכים, מערכות תת"ק כגון ביוב,ניקוז,מים,תאורה,השקיה,בזק וחח"י.
סלילת כבישים ומדרכות סביב המגרשים בשכונה, ריצוף שבילים ציבוריים בכניסות לבתים, ביצוע שצ"פ הכולל מתקני משחק, צבע ותמרור.

קבלן מבצע: חרפאני מהאדי ובניו.
מזמין העבודה: מועצה איזורית + משרד השיכון.
היקף העבודה: 4,000,000 ש"ח.