עבודות פיתוח שלב ב' בשכונה חדשה בירושלים. העבודות כוללות התקנת מערכת ניקוז חדשה, קרצוף ריבוד בכבישים, ריצופים מסוגים שונים, שצ"פ הכולל השקיה, גינון, נטיעות וכו'.

קבלן מבצע: גשר חפירה וחציבה בע"מ
מזמין העבודה: משרד השיכון
היקף עבודה: 5,500,000 ₪