שיקום שני רחובות בשכונת קריית יובל בירושלים, מטעם מחלקת שפ"ע בעיריית ירושלים.
עבודות פירוקים בתנאי שטח צפופים סמוך לרכבים ומבנים קיימים, שינויים גיאומטרים בכביש ובמדרכה, עבודות תאורה, ניקוז, קרצוף-ריבוד, בניית אבני שפה, ריצופים מסוגים שונים, תמרור, צבע ועוד.

היקף הפרוייקט: 4,000,000 ש"ח.
מזמין העבודה: מחלקת שפ"ע, עיריית י-ם.
קבלן מבצע : דודו חי