עבודות אינפרא 1 לפרוייקט רכבת קלה בירושלים, קטע 14 של הקו הירוק.
כ 2.00 ק"מ של עבודת פירוק תשתיות קיימית, פינוי והתקנת מערכות חדשות כגון: תאורה, תקשורת, טל"כ, מים, ביוב, ניקוז, מצלמות ותאורה, חברת חשמל ועוד.
קירות מסוגים שונים כגון: קרקע משוריינת, קירות כובד, קירות מבטון מזויין, קירות ניקיון ועוד.
עבודה מורכבת בשלבים, בכבישים פעילים תוך הסדרת התנועה לפי שלבי הביצוע.

קבלן מבצע: קסמ"ג.
מזמין העבודה: מוריה חברה לפיתוח ירושלים.
היקף העבודה: 75,000,000 ש"ח.