ביצוע כביש גישה לבית ספר רמת תמיר בעליות להר החוצבים בירושלים.
תחילת עבודה בשטח בתולי, העבודה כוללת עבודות עפר מסיביות, ביצוע מערכות בכביש כגון ניקוז, ביוב, תקשורת, רמזורים, תאורה, והשקיה.
בניית קיר תומך בגבהים משתנים בין 3-7 מטר, לאורך מצטבר של כ 80 מ' אורך.
בניית גיאומטריה חדשה ע"י אבני שפה, סלילת כביש גישה.

קבלן מבצע: גשר חפירה וחציבה
מזמין העבודה: עיריית ירושלים
היקף עבודה: 10,000,000 ש"ח