הקמה ופיתוח של שתי שכונות חדשות (שלב א') ביישוב אבו-גוש:
עבודות עפר, בניית קירות תומכים בגובה עד 10 מ', תשתיות חשמל, תקשורת, תאורה, ביוב ניקוז ומים.
עבודות פיתוח וסלילת כבישים, אבני שפה, צבע ותמרור.

היקף הפרוייקט: 9,000,000 ₪
מזמין העבודה: משרד השיכון.