פיקוח על מספר אתרים במקביל, בשטח אורבני צפוף:

ברשת הביוב:
פיקוח על הנחת צנרת P.E בקטרים משתנים ובשיטות ריתוך שונות (פנים/א.פ), הנחת תאים , החלפת והגדלת קטרים בשיטת הניפוץ (פניאומטי והידראולי), הנחת צנרת P.V.C בקטרים שונים, התחברויות לבתים, עבודות חפירה, החזרת מבנה כביש , עבודות סלילה ושיקום מדרכות.
עבודה במקביל, עבודות יום ולילה.

ברשת המים:
פיקוח על הנחת צנרת מים מפלדה בקטרים שונים (10"-12"-16"), הרכבת אביזרים התחברויות לקוים קיימים, פירוק קוים קיימים והחלפתם, עבודות חפירה, מילוי , החזרה למבנה כביש/מדרכה , עבודות חיבור אביזרים ומגופים, עבודות בשטח עירוני צפוף ומאוכלס המצריך עבודות הסדרי תנועה שוטפות.