פיתוח תשתיות לשכונה חדשה, 156 יח"ד – ביצוע עבודות עפר, תשתיות תת קרקעיות (ביוב, ניקוז, השקיה, תאורה, חשמל, תקשורת ), סלילת כבישים, קירות תומכים ומעקות, אספלטים, ביצוע עבודות עפר ותימוך למגרשים השונים לרבות קירות בטון.
ביצוע עבודות פיתוח סביבתי .

היקף הפרוייקט: 14,000,000 ש"ח.
מזמין העבודה : משרד הבינוי והשיכון.